Zažíváme v přímém přenosu druhý úpadek Říše!

Lidé by se měli učit dějiny, protože ty se stále (byť v časově aktuálních podobách) bohužel opakují, ale tím, že se opakují, že stále nové a nové generace musí dělat ty stejné chyby, lidstvo pouze dokazuje, že je vlastně nepoučitelné, a že si ty špatné věci, včetně válek a neskutečného utrpení, musí prožívat znovu a znovu.

Lidé by se měli učit dějiny, protože ty se stále (byť v časově aktuálních podobách) bohužel opakují, ale tím, že se opakují, že stále nové a nové generace musí dělat ty stejné chyby, lidstvo pouze dokazuje, že je vlastně nepoučitelné, a že si ty špatné věci, včetně válek a neskutečného utrpení, musí prožívat znovu a znovu.

Nevěříte? Tak si pozorně přečtěte následující informace:

1. Valná většina obyvatel preferuje zábavu před prací.

2. Tradiční role otců jako živitelů rodiny je zpochybňována, množí se rozvrácené vztahy a svobodně žijící matky bez otců.

3. Senioři jsou zanedbávaní. Lidé pečují více o domácí mazlíčky než o svoje staré rodiče.

4. Literatura a umění se stávají bezduchými. Vytváří se planá zábava za každou cenu. Takzvaná umělecká díla jsou ošklivá, nevkusná, nic neříkající, ale přesto za ně bohatí zaplatí horentní sumy.

6. Čestná vojenská služba vlasti je odmítána, zpochybňována, vysmívána a posléze zákonem zrušena. Armádu tvoří nájemní žoldnéři.

7. Pilně pracující lidé jsou zesměšňováni a jako vzor se staví prázdní pokrytci, populisté, pochybní umělci a takzvané celebrity.

7. Daňové zatížení obyvatelstva stále roste a stát přerozděluje neúměrně vysoké částky. Lidé se nebojí nepracovat, protože stát se o ně vždy nějak postará.

8. Úroveň vzdělání rapidně klesá.

9. Státní dluh roste do nikdy nesplatitelné výše.

10. Přestává se vyrábět a pěstovat, protože výroba doma je moc drahá a potraviny a výrobky se dovážejí ze satelitních zemí.

11. Kdo se dostal do pozice, kde může ze státního krást, většinou tak činí. Postižitelnost těchto zločinů je velmi malá.

12. Početí a výchova dětí je vnímáno jako obtěžující a dětí se rodí stále méně.

13. Léty osvědčené mechanizmy, chránící poctivé před podvodníky, náhle selhávají.

14. Veřejné funkce se stávají předmětem kořisti a zisku. Udělují se za úplatky, a kdo je získal, chce z nich kořistit, aby se mu vložený úplatek několikanásobně vrátil.

15. Staletími předků prověřené hodnoty jako čest, smysl pro povinnost, odpovědnost, nadšení pro práci, pro dobročinnost, zápal pro věci veřejné apod. jsou vysmívány

a zesměšňovány.

16. Šíří se cynismus.

17. Šíří se plýtvání, nestřídmost, znevažování znalostí, dovednosti a poctivé práce.

18. Do země přichází velké množství cizinců.

19. Politikové nadbíhají i lůze, která si vynucuje zábavu a státní podpory (chléb a hry)

20. Občané stále na všechno nadávají.

 

Autor výše uvedeného: Edward Gibbon (1737 – 1794), jeden

z nejvýznamnějších britských historiků. Zabýval se zejména

dějinami Římské říše a mezi jeho hlavní díla patří „Úpadek

a pád Římské říše“.

 

- apt -