Oslavy 100. výročí založení ČSR

„Lide československý. Tvůj odvěký sen se stal skutkem…“ Těmito slovy se dne 28. října podtrhla důležitost a význam další vývojové etapy nejenom srdce Evropy, ale také se pomyslně zpečetila víra v hodnoty, vize, které došly naplnění, a posvětil se důležitý krok pro nový samostatný Československý stát.

Zapsaný spolek ČSR - ČESKOSLOVENSKÉ RENOMÉ a EUROPEAN INSTITUTE i v tomto roce ve spolupráci s našimi partnery Muzeem TGM a Společností M. R. Štefánika zorganizovali pod záštitou prezidentů ČR a SR, velvyslance SR v ČR a primátorky hl. m. Prahy tradiční OSLAVU ZALOŽENÍ SAMOSTATNÉ ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY - 100. VÝROČÍ.

Den 28. října 1918 se pro mnohé stal důležitým mezníkem a zároveň prvopočátkem… …100. výročí doprovázely celodenní oslavy, které začaly již v ranních hodinách V. ročníkem mezinárodní konference ve Slovenském domě v Praze s názvem „Bezpečnostní a krizový management v reálném prostředí.“ Sešlo se zde mnoho oborníků a expertů na bezpečnost, právo a management, kteří přednášeli o současných tématech.

Mezi přednášejícími byl Izraelský bezpečnostní expert David Bohbot

a děkan partnerské fakulty managementu Prešovské university prof. Ing. Róbert Štefko, PhD. Na závěr konference vystoupil jednatel EUROPEAN INSTITUTE Ing. Vladislav Stanko MBA, LL.M.

Další součástí programu byl Pietní akt u hrobu T. G. Masaryka v Lánech. Pietní akt doprovázela hymna ČR a oblíbené písně prezidenta T. G. Masaryka. Mimo jiné občany uctili památku položením věnců na hrob za  EUROPEAN INSTITUTE – Vladislav Stankoa děkan Róbert Štefko, za spolek ČSR - ČESKOSLOVENSKÉ RENOMÉ slovenský spisovatel Gustáv Murín a David Bohbot. Za spolek M. R. Štefánika pak slovenský herec Andrej Hrycc.

Zdroj: www.securitymagazin.cz