Proběhla Celostátní konference spolku VEDEM

Celostátní konference

Ve středu 5. června 2019 se uskutečnila za účasti členů Řídícího výboru a zástupců jednotlivých krajů Celostátní konference spolku VEDEM. V první části konference došlo k vyhodnocení naplnění poslání a cílů spolku za uplynulé období, tedy od vzniku spolku v druhé polovině minulého roku do konání konference. V druhé části došlo ke stanovení programových cílů na další období. Velmi diskutovanou oblastí se stala otázka vzniku politického hnutí na platformě stávající organizace, případně spojení s dalšími vlasteneckými politickými subjekty, se kterými VEDEM spojují stejné názory a postoje. Účastníci konference přijali závěr, že je nutné zahájit jednání, které by vedlo ke vzniku silného společného politického subjektu vlasteneckého směru, ale zároveň neodmítnout možnost pokračovat v činnosti spolku, který by se mohl stát důležitou spojovoací a myšlenkovou základnou pro ty, kteří se nechtějí aktivně v politice angažovat.

- apt -