Usilujeme o to, aby byla Česká republika dobře připravena na současnou vlnu bezpečnostních rizik, a to zejména na ta, která souvisí s migračními vlnami a se střetem mezi civilizačními okruhy.  Přinášíme odhodlání, znalosti i zkušenosti.

Aktuality

PŘEŽÍT NEBO ZEMŘÍT

PŘEŽÍT NEBO ZEMŘÍT

KNIHA "PŘEŽÍT NEBO ZEMŘÍT" PRÁVĚ VYŠLA více
Deset kroků k nápravě věcí obecných

Deset kroků k nápravě věcí obecných

Kdo ovládá minulost, ovládá budoucnost: kdo ovládá přítomnost, ovládá minulost . více
Zažíváme v přímém přenosu druhý úpadek Říše!

Zažíváme v přímém přenosu druhý úpadek Říše!

Lidé by se měli učit dějiny, protože ty se stále (byť v časově aktuálních podobách) bohužel opakují, ale tím, že se... více

Rozhovory s Davidem

 

O NÁS

Hnutí VEDEM je skupinou lidí, kteří usilují o to, aby byla Česká republika dobře připravena na současnou vlnu bezpečnostních rizik, a to zejména na ta, která souvisí s migračními vlnami a se střetem mezi civilizačními okruhy.  Přinášíme odhodlání, znalosti i zkušenosti.

Založení Hnutí VEDEM bylo motivováno zejména tím, že ačkoliv má Česká republika více než 40 000 policistů (v počtu příslušníků policie na obyvatele patříme do evropské první desítky), úroveň bezpečnosti tomu neodpovídá.  Muži a ženy z policejních sborů musí získat sebevědomí, které bude vybudováno na kvalitním výcviku, podpoře a součinnosti s veřejností, důkladné přípravě na střetnutí s odhodlanými zločinci a teroristy, moderní výbavě, perfektně organizované a efektivní komunikaci,  a především v podpoře u politické reprezentace, umožňující policii účinně naplňovat její hlavní poslání , tedy zajištění bezpečnosti občanům a ochranu jejich práv a svobod.

Žijme v přítomnosti, ale připravujme se na budoucnost.

Chceme, aby se Armáda ČR zaměřila v první řadě na ochranu hranic vlastní země a obranu vlastního území. Nezříkáme se spojenectví, ale Česká republika nesmí být závislá na schopnostech či ochotě jakéhokoliv jiného státu.

Za naprosto nezbytné pokládáme zapojení občanů a úzké propojení všech složek integrovaného záchranného systému. Stejně důležité je zapojení obyvatel a jejich příprava už od základních škol.  Musíme počítat s dramatickým zhoršováním bezpečnostní situace a je nezbytně nutné, aby všichni občané byli připraveni. Proto budeme podporovat občanskou angažovanost a aktivitu a budeme také usilovat o to, aby svou roli začaly plnit všechny složky státní správy.  Totéž platí o ochraně jednotlivců, měkkých cílů i strategických objektů. Stejně důležité je pečlivé monitorování osob a skupin, které představují zvýšené riziko, včetně případného zamezení jejich vstupu na území ČR.

Nepodceňujeme ani takové aspekty národní bezpečnosti, jako jsou demografické změny, vlastnictví podniků a nemovitostí, potravinová soběstačnost, působení neziskových organizací financovaných ze zahraničí, ale především budování jasného národního vědomí a posilování všeobecného odhodlání bránit vlastní zemi.

My, členové Hnutí VEDEM víme, co je třeba změnit a víme jak.

Obrazně řečeno: nebudeme kontrolovat mosty poté, co se jeden zřítí. To je pozdě. Chceme nastavit systém, který bude udržovat všechny mosty bezpečné.

A to potřebuje každý z nás.

Nejsme spokojeni se stavem České republiky ani s jejím současným směřováním, vedoucího k závislosti a ztrátě suverenity spojené s bezpečnostními riziky. Občané ztrácejí důvěru a respekt k vlastní politické reprezentaci, která mnohdy pro vlastní prospěch zapomíná hájit zájmy občanů České republiky. Odmítáme prosazování vnějších vadných zásahů do legislativy a právního systému v České republice, které jsou v rozporu se zájmy občanů. Naopak naším zájmem je, aby se občanům České republiky vrátila vzájemná úcta a respekt, hrdost a láska ke své zemi. Česká republika musí být zemí která bude svým občanům garantovat bezpečnost a právo na důstojný a spokojený život.